Blog

Kredyt gotówkowy a chwilówka - jakie są podobieństwa i różnice?

Kredyt gotówkowy a chwilówka - jakie są podobieństwa i różnice?

Kredyt gotówkowy a chwilówka - jakie są podobieństwa i różnice?

Kredyt gotówkowy i pożyczka nie są pojęciami tożsamymi. Więcej je dzieli niż łączy. Można spróbować określić podobieństwa na poziomie ogólnym. Jednak clue tkwi w szczegółach. Są to dwa różne produkty finansowe, udzielane na różnych zasadach, przez różne instytucje i w oparciu o różne regulacje prawne.

Podobieństwa pomiędzy kredytem gotówkowym a chwilówką?

Oba te produkty finansowe dają dostęp do gotówki, której w danym momencie nie posiadamy. W obu przypadkach gotówkę tę trzeba zwrócić. W przypadku pożyczania niewielkich kwot nie ma potrzeby wskazywania celu, na jaki pieniądze zostają pożyczone. Obie te formy podlegają regulacjom prawnym, ale zasady udzielania kredytu określa ustawa Prawo bankowe, natomiast do pożyczek odnoszą się przepisy Prawa cywilnego.

Jednak więcej różnic

To tyle, jeśli chodzi o podobieństwa. Istotniejsze jest uświadomienie sobie różnic, bo to na ich podstawie możemy dokonać świadomego wyboru. Warto zwrócić uwagę na te aspekty, które są najbardziej praktyczne i, z punktu widzenia pożyczkobiorcy, decydujące. Porównamy zatem 4 obszary: koszty, formalności, czas, dostępne środki.

Koszty kredytu i chwilówki

Każdy kredyt gotówkowy jest obarczony kosztami. W cenę kredytu wchodzą opłaty, prowizje, odsetki i często również koszty jego ubezpieczenia. Pożyczka natomiast nie musi być obciążona kosztami. Dotyczy to przypadków, kiedy decydujemy się na pożyczkę krótkoterminową i jest to pierwsza pożyczka w określonej firmie. Każda z firm pożyczkowych indywidualnie reguluje koszty udzielenia pożyczki. Zawsze powinny być one jasno określone - już przy wstępnej kalkulacji zobowiązań do spłaty.

Formalności

To obszar, w którym różnice są najbardziej odczuwalne. Zaciągając zobowiązanie finansowe w banku, podlegamy dość szczegółowemu procesowi weryfikacji. Sprawdzone zostaną: wielkość gospodarstwa domowego, wartość istniejących zobowiązań finansowych, źródło dochodów i ich wysokość. Bank zweryfikuje również naszą wiarygodność kredytową w Biurze Informacji Kredytowej.

W przypadku chwilówek procedura jest znacznie prostsza. Do zaciągnięcia pożyczki potrzebujemy tylko dowodu osobistego i, w niektórych przypadkach, konta bankowego. 

Czas

Wszystkie czynności prowadzące do otrzymania gotówki oczywiście trwają. Im bardziej skomplikowany jest to proces i im więcej formalności przyjdzie nam wypełnić, tym dłuższy będzie czas oczekiwania na pieniądze. Ponieważ większość firm pożyczkowych ogranicza wspomniane formalności do minimum, czas, w jakim pieniądze znajdą się na naszym koncie, jest bardzo krótki. Może być to nawet 15 minut. Może ale nie musi. Największe znaczenie ma tu czas księgowania wpłaty. Jeśli mamy konto w tym samym banku, co pożyczkodawca, pieniądze będą dostępne bardzo szybko.

Dostępne środki

Ile możemy pożyczyć w banku, a ile w firmie pożyczkowej? Chwilówki niejako z definicji są pożyczkami „niskokwotowymi”, plasującymi się w przedziale 1.000 - 5.000 zł. W przypadku kredytu bankowego górna granica jego wartości określana jest przez indywidualną zdolność kredytową.

Kredyt gotówkowy a chwilówka - jakie są podobieństwa i różnice?

Kredyt gotówkowy i pożyczka nie są pojęciami tożsamymi. Więcej je dzieli niż łączy. Można spróbować określić podobieństwa na poziomie ogólnym. Jednak clue tkwi w szczegółach. Są to dwa różne produkty finansowe, udzielane na różnych zasadach, przez różne instytucje i w oparciu o różne regulacje prawne.

Podobieństwa pomiędzy kredytem gotówkowym a chwilówką?

Oba te produkty finansowe dają dostęp do gotówki, której w danym momencie nie posiadamy. W obu przypadkach gotówkę tę trzeba zwrócić. W przypadku pożyczania niewielkich kwot nie ma potrzeby wskazywania celu, na jaki pieniądze zostają pożyczone. Obie te formy podlegają regulacjom prawnym, ale zasady udzielania kredytu określa ustawa Prawo bankowe, natomiast do pożyczek odnoszą się przepisy Prawa cywilnego.

Jednak więcej różnic

To tyle, jeśli chodzi o podobieństwa. Istotniejsze jest uświadomienie sobie różnic, bo to na ich podstawie możemy dokonać świadomego wyboru. Warto zwrócić uwagę na te aspekty, które są najbardziej praktyczne i, z punktu widzenia pożyczkobiorcy, decydujące. Porównamy zatem 4 obszary: koszty, formalności, czas, dostępne środki.

Koszty kredytu i chwilówki

Każdy kredyt gotówkowy jest obarczony kosztami. W cenę kredytu wchodzą opłaty, prowizje, odsetki i często również koszty jego ubezpieczenia. Pożyczka natomiast nie musi być obciążona kosztami. Dotyczy to przypadków, kiedy decydujemy się na pożyczkę krótkoterminową i jest to pierwsza pożyczka w określonej firmie. Każda z firm pożyczkowych indywidualnie reguluje koszty udzielenia pożyczki. Zawsze powinny być one jasno określone - już przy wstępnej kalkulacji zobowiązań do spłaty.

Formalności

To obszar, w którym różnice są najbardziej odczuwalne. Zaciągając zobowiązanie finansowe w banku, podlegamy dość szczegółowemu procesowi weryfikacji. Sprawdzone zostaną: wielkość gospodarstwa domowego, wartość istniejących zobowiązań finansowych, źródło dochodów i ich wysokość. Bank zweryfikuje również naszą wiarygodność kredytową w Biurze Informacji Kredytowej.

W przypadku chwilówek procedura jest znacznie prostsza. Do zaciągnięcia pożyczki potrzebujemy tylko dowodu osobistego i, w niektórych przypadkach, konta bankowego. 

Czas

Wszystkie czynności prowadzące do otrzymania gotówki oczywiście trwają. Im bardziej skomplikowany jest to proces i im więcej formalności przyjdzie nam wypełnić, tym dłuższy będzie czas oczekiwania na pieniądze. Ponieważ większość firm pożyczkowych ogranicza wspomniane formalności do minimum, czas, w jakim pieniądze znajdą się na naszym koncie, jest bardzo krótki. Może być to nawet 15 minut. Może ale nie musi. Największe znaczenie ma tu czas księgowania wpłaty. Jeśli mamy konto w tym samym banku, co pożyczkodawca, pieniądze będą dostępne bardzo szybko.

Dostępne środki

Ile możemy pożyczyć w banku, a ile w firmie pożyczkowej? Chwilówki niejako z definicji są pożyczkami „niskokwotowymi”, plasującymi się w przedziale 1.000 - 5.000 zł. W przypadku kredytu bankowego górna granica jego wartości określana jest przez indywidualną zdolność kredytową.